Staatsexamen Nederlands

Er zijn twee examenprogramma's voor het staatsexamen Nederlands, te weten:
  • programma 1, op taalniveau B1 (CERF), als je wilt werken of studeren op mbo-niveau 3 of 4
  • programma 2, op taalniveau B2 (CERF), als je wilt werken of studeren op het niveau hbo of universiteit
Een examen bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. De examens Luisteren en Spreken doe je op een computer. Het examen Schrijven doe je voor een deel op ene computer en voor een deel op papier. Bij het examen Lezen lees je de teksten in een boekje en beantwoord je de vragen op de computer.

De examens worden wekelijks afgenomen in Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam, Eindhoven en Zwolle. De examens worden op vaste dagen afgenomen:
  • programma 1 maandag en woensdag
  • programma 2 dinsdag en donderdag
Examen doen kost 45 euro per onderdeel. Voor een examen in de vier onderdelen Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven betaal je dus 180 euro, dit geldt voor programma 1 en programma 2.
De afname van de examens wordt verzorgd door het CVTE (Het College voor Toetsen en Examens). Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.