Inschrijven in Nederland

Praktische stappen bij de inschrijving in Nederland


Om in Nederland hoger onderwijs te gaan volgen, op HBO- of universitaire niveau, zijn een aantal praktische stappen te nemen:


Studiekeuze:


Studeren begint met de keuze van de studierichting:

De internetsite studiekeuze123.nl helpt de aankomende student bij deze keuze. De site is een samenwerking van het ministerie van OCW*, studenten en hoger onderwijsinstellingen. Ook de scholierenorganisatie LAKS* is betrokken, zodat het belang van de scholier in de gaten gehouden wordt. De website biedt betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen van hogescholen en universiteiten in Nederland. 

Bij veel opleidingen is het mogelijk om een dag mee te lopen, een open dag te bezoeken, of te chatten met een student.


DiGID


Voor veel gemeente- en rijkszaken heb je een DigID, digitale Identificatie, nodig. 


Te nemen stappen voor Nederlanders in het buitenland/Frankrijk:

  • aanvraag DigiD via de site digid.nl, route ‘ik woon in het buitenland’ met BurgerServiceNummer.
  • (als de gegevens nog niet bekend zijn bij de BasisRegistratie Personen, zo nodig inschrijving in Registratie Niet-Ingezeten, bij één van de 19 gemeentes in NL)
  • afspraak bij één van de balies: ambassade Parijs, Schiphol en 5 gemeentes in Nederland.


Begin vroeg aan deze procedure. Hierbij kunnen nog wel eens administratieve problemen opduiken.

Voor meer informatie:

http://www.rvig.nl/brp/inhoud/registratie-niet-ingezetenen/de-rni-nader-bekeken

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-digid-aanvragen-als-ik-in-het-buitenland-woon


Studielink


Alle aankomende studenten schrijven zich centraal in voor een hogeschool en/of universiteit, per internet via de site www.studielink.nl. Je kunt als ‘buitenlander’ inloggen op Studielink zonder Digid.


Studiefinanciering en OV-kaart


Sinds 1 september 2015 is de studiefinanciering (stufi) voor studenten in het hoger onderwijs veraderd in een leenstelsel. De basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten is verdwenen. Een leenmogelijkheid (studievoorschot) vervangt de basisbeurs. De lening is niet verplicht. De aanvullende beurs is voor studenten van wie de ouders een beperkt inkomen hebben.

De OV-kaart, reisprodukt openbaar vervoer, voor studenten blijft bestaan.

De lening, OV-kaart en basisbeurs kunnen aangevraagd worden via www.duo.nl


Studies met numerus fixus


DUO maakt jaarlijks bekend voor welke studies een numerus fixus geldt.

(https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/loten/weten-hoe-de-loting-werkt.jsp)

Vanaf 2017-18 veranderen de regels voor toelating bij een opleiding met numerus fixus.

Je kunt dan niet meer direct toegelaten worden en er is ook geen gewogen loting meer. 

In plaats daarvan vindt een decentrale selectie per opleiding plaats. Hierbij wordt, naast de cijfers, gekeken naar onderwijsgeschiedenis en geschiktheid.

Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met een decentrale selectie aanmelden. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onderwijsinstellingen. Uitzonderingen zijn Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde.


De landelijke aanmeldingsdatum voor alle opleidingen met numerus fixus wordt dan 15 januari. Uitslag volgt uiterlijk 15 april zodat een afgewezen student zich nog vóór 1 mei kan aanmelden bij een opleiding zonder numerus fixus.

Door deze nieuwe regeling vervallen dus de gereserveerde ‘8plus’-plaatsen, directe plaatsing bij een eindcijferlijst-gemiddelde van 8 of hoger (of voor de studenten met een Frans diploma 16 op 20).


Informeer bij de opleiding hoe de deelname aan de selectie vanuit het buitenland geregeld is.HBO     Hoger Beroepsonderwijs

OCW     Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn

LAKS     Landelijk Aktie committee Scholieren
DigID            Digitale Identificatie

DUO       Dienst Uitvoering Onderwijs

EP-NUFFIC    Expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlands onderwijs, van primair, VO, HO