In Nederland studeren na het baccalauréaat

Is een Frans diploma geldig in Nederland?


Het Franse baccalauréat général geeft toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Buitenlandse diploma’s kunnen op verzoek van de opleidingen, door het EP-Nuffic beoordeeld worden. Een diploma-beschrijving geeft aan met welk diploma in het land van bestemming uw diploma het best te vergelijken is. En u kunt bij hen terecht om te weten wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland. Het Franse baccalauréat en het IB (International Baccalauréat) zijn inmiddels genoeg bekend bij de opleidingen. 


Het EP-Nuffic heeft landen-modules uitgegeven met informatie over het Franse onderwijssystem. (zie de modules Nederland en Frankrijk: https://www.epnuffic.nl/documentatie/publicaties/onderwijssysteem-frankrijk.pdf)

Daarnaast is een uitgave ‘cijfervergelijkingen examencijfers’, die o.a. inzicht geeft in hoe de Nederlandse cijfers zich tot de Franse examencijfers verhouden. 


Een kandidaat is geslaagd voor het Franse baccalauréaat als het totale aantal punten, berekend met de verschillende coëfficiënten, 370 van de 800 te behalen punten is.


Let op, iedere opleiding kan aanvullende eisen stellen aan de toelating, dus ook voor het niveau Nederlands. Raadpleeg daarom altijd eerst de website van de onderwijsinstelling, of neem contact met ze op, voordat je via Studielink een verzoek tot inschrijving doet. 

De eisen voor de taal variëren van geen enkele eis, een mondeling gesprek via Skype of ter plaatse, tot een certificaat of (meestal) een diploma als Staatsexamen (zie duo.nl)