Schooltijden

Er bestaat in Frankrijk een vijfdaagse schoolweek voor het enseignement primaire (l'école maternelle en l'école primaire), maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag school van 09.00 - 16.15 uur en woensdag van 09.00 - 12.00 uur. De lunchpauze is van 12.00 - 13:30 uur. De meeste kinderen blijven over en eten in de kantine. De kinderen krijgen daar een warme lunch van drie gangen. Na de lunch spelen de kinderen buiten of worden er andere activiteiten georganiseerd.

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is op alle Franse basisscholen de woensdagochtend ingevoerd als lesdag.  Er wordt dan lesgegeven van 09.00 - 12.00 uur. De overige lesdagen eindigen de kinderen tussen 16.00 - 17.00 en wordt er door de scholen gezorgd voor een naschools programma. Het aanbod hangt af van de gemeente en bestaat o.a. uit creatieve vakken, toneel, muziek of talenonderwijs.


Voor het enseignement secondaire, Collège bestaat een vijfdaagse schoolweek waarbij er meestal 1  middag in de week vrij is.  Voor Lycée bestaat een vijf- of zesdaagse schoolweek, afhankelijk van het Lycée wordt er ook op zaterdagochtend lesgegeven.