Openbaar of privé

Er bestaan in Frankrijk twee soorten scholen:

  • École publique
  • École privée


Ruim 80% van de Fransen stuurt z’n kind naar de openbare school (école publique). De école publique is vergelijkbaar met de Nederlandse openbare school, een school zonder kerkelijke binding. Het kost (buiten de kosten voor kantine en materialen) niets. De école publique heeft de verplichting om leerlingen binnen het aangewezen schoolgebied (la ‘carte scolaire’) te accepteren.  

Wie wel een kerkelijke binding wil, of alternatieve pedagogische aanpak gaat naar een privé school (école privée). De meeste privéscholen in Frankrijk zijn katholiek. Er zijn twee soorten privéscholen: de école privée sous contrat (contract met de staat) en de école privée hors contrat (zonder contract met de staat). De eerste categorie komt het meeste voor en krijgt ook een bijdrage van de staat op voorwaarde dat ze leerkrachten inzetten die door de staat worden aangewezen. De tweede categorie ontvangt geen bijdrage van de staat. Daar tegenover staat dat ze vrij zijn in keuze van docenten. Het gaat dan vaak om religieuze (katholieken, protestanten, moslims, joden, sikhs, enzovoort), alternatieve schoolsystemen zoals bijvoorbeeld de vrije school of internationale scholen. De kosten voor een privéschool kunnen nogal uiteen lopen.