Schoolgeld

Voor het openbare onderwijs geldt dat het enseignement primaire en secondaire wordt bekostigd door de staat, er zijn derhalve dan ook geen kosten aan verbonden.  Alle schoolboeken worden sinds een aantal jaren voor alle leerjaren gratis uitgeleend aan de leerlingen. 

Voor het enseignement supérieur ligt dat anders en hangt het af van de school of universiteit. Over het algemeen wordt de universiteit bekostigd door de overheid. Hier gelden wel inschrijfkosten voor welke liggen tussen 150 – 700 euro per jaar, al naar gelang de universiteit. Voor de overige scholen waaronder de Grandes Ecoles wordt soms wel een bijdrage gevraagd. Ook voor deze scholen moeten inschrijfkosten betaald worden.