Lycee Technologique

Lycée Technologique

Het Lycée Technologique bestaat uit drie leerjaren:
 • Seconde (15-16 jaar)
 • Première (16-17 jaar)
 • Terminale (17-18jaar)
Het Lycée Technologique bestaat uit acht verschillende richtingen en is over het algemeen meer praktijkgericht dan het Lycée Général. De richtingen zijn:
 • sciences et technologie de l'industrie et du developpement durable (STI2D) (gespecialiseerd in milieu en bouwkunde)
 • sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) (gespecialiseerd in kunst)
 • sciences et technologies de laboratoire (STL) (gespecialisserd in biochemie en industrie)
 • sciences et technologies de la sante et du social (ST2S) (gespecialiseerd in gezondheidszorg)
 • sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) (gespecialiseerd in accountanty)
 • sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) (gespecialiseerd in human recource en marketing)
 • hotelerie (gespecialiseerd in toerisme, hotelwezen)
 • techniques de la musique et de la danse (gespecialiseerd in dans en muziek)
Op het Lycée Technologique worden de volgende vakken onderwezen:
 • Français (Frans)
 • Mathématique (Wiskunde)
 • Histoire-Géographique (Geschiedenis - aardrijkskunde)
 • Langues vivantes A et B (Vreemde talen A en B)
 • Enseignement morale et civique (Maatschappijleer)
 • Enseignement physique et sportive (Sport)
In Première ronden de leerlingen het vak Frans af en in Terminale krijgen zij dan Filosofie. Verder zijn er voor iedere richting specifieke vakken die onderwezen worden.
Het Lycée Technologique wordt afgesloten met het baccalauréaat (het BAC). Dit is een landelijk examen, bestaande uit een schriftelijk en een mondeling deel.

Het eindcijfer bestaat voor 40% uit de resultaten die gedurende Première en Terminale behaald zijn bij de "controle continue" en voor 60% uit de resultaten die behaald zijn in Première voor Frans en in Terminale voor Filosofie en de gekozen specialiteiten.
Voor alle vakken gelden per richting andere coëfficiënten (aantal keren dat een behaald cijfer meetelt voor het eindcijfer). Een leerlingen is geslaagd als hij/zij een gemiddelde heeft van 10/20. Voor het eindresultaat wordt behalve een gemiddeld cijfer ook een notitie gegeven:
 • 10/20 - 12/20 admis sans mention (geslaagd zonder vermelding)
 • 12/20 - 14/20 admis avec mention assez bien (AB) (geslaagd met vermelding voldoende)
 • 14/20 - 16/20 admis avec mention bien (B) (geslaagd met vermelding goed)
 • 16/20 - 18/20 admis avec mention très bien (TB) (geslaagd met vermelding uitstekend