Lycée Général

Lycée Général

Het Lycée Général bestaat uit drie leerjaren:
 • Seconde (15-16 jaar)
 • Première (16-17 jaar)
 • Terminale (17-18jaar)
Seconde
In seconde is het onderwijsniveau voor alle leerlingen nog gelijk en wordt er nog geen richting gekozen. De leerlingen krijgen de volgende vakken aangeboden:
 • Français (Frans)
 • Histoire-Géographie (Geschiedenis en aardrijkskunde)
 • Langues vivantes A et B (Vreemde talen A en B)
 • Mathématique (Wiskunde)
 • Physique-chimie (Natuurkunde en scheikunde)
 • Sciences de la vie et de la Terre (SVT) (Biologie)
 • Education physique et sportive (Sport)
 • Enseignement moral et civique (Maatschappijleer)
Première en Terminale algemene vakken

Première
In première worden de volgende algemene vakken onderwezen:
 • Français (Frans)
 • Enseignement sciences (Sciences)
 • Histoire-Géographie (Geschiedenis en aardrijkskunde)
 • Enseignement moral et civique (Maatschapplijleer)
 • Langue vivantes A et B (Vreemde talen A en B)
 • Education physique et sportive (Sport)
Terminale
In Terminale worden de volgende algemene vakken onderwezen:
 • Philosophie (Filosofie)
 • Enseignement sciences (Sciences)
 • Histoire-Géographie (Geschiedenis en aardrijkskunde)
 • Enseignement moral et civique (Maatschapplijleer)
 • Langue vivantes A et B (Vreemde talen A en B)
 • Education physique et sportive (Sport)
Première en Terminale specialiteiten

In Première en Terminale kiezen leerlingen hun specialiteiten. In Première kiezen de leerlingen drie specialiteiten en krijgen daar vier uur per week in les. Eén van deze vakken ronden zij af aan het eind van Première. In Terminale gaan de leerlingen met de twee overgebleven specialiteiten door, zij krijgen daar zes uur per week in les.

Er kan gekozen worden uit de volgende specialiteiten:
 • Arts (Kunst)
 • Mathématique (Wiskunde)
 • Biologie-Ecologie (Biologie-ecologie)
 • Numérique et sciences informatiques (Computerkunde)
 • Histoire - Geographie, géopolitique et sciences politique (Geschiedenis - aardrijkskunde en geografische politicologie)
 • Physique - Chemie (Natuurkunde - scheikunde)
 • Humanités, littératures et Cultures Etrangères (Vreemde talen en cultuur)
 • Littératures et langues et cultures de l'Antiquité (Oude talen en cultuur)
 • Sciences de la vie et de la Terre (Biologie)
 • Sciences économiques et sociale (Economie)
 • Sciences de l'Ingénieur (Technische wetenschappen)
Het eindcijfer bestaat voor 40% uit de resultaten die gedurende Première en Terminale behaald zijn bij de "controle continue" en voor 60% uit de resultaten die behaald zijn in Première voor Frans en in Terminale voor Filosofie en de gekozen specialiteiten.
Voor alle vakken gelden per richting andere coëfficiënten (aantal keren dat een behaald cijfer meetelt voor het eindcijfer). Een leerlingen is geslaagd als hij/zij een gemiddelde heeft van 10/20. Voor het eindresultaat wordt behalve een gemiddeld cijfer ook een notitie gegeven:
 • 10/20 - 12/20 admis sans mention (geslaagd zonder vermelding)
 • 12/20 - 14/20 admis avec mention assez bien (AB) (geslaagd met vermelding voldoende)
 • 14/20 - 16/20 admis avec mention bien (B) (geslaagd met vermelding goed)
 • 16/20 - 18/20 admis avec mention très bien (TB) (geslaagd met vermelding uitstekend