Lycée Général & Technologique

Lycée Général

Het Lycée Général bestaat uit drie leerjaren:
 • Seconde (15-16 jaar)
 • Première (16-17 jaar)
 • Terminale (17-18jaar)
Seconde
In seconde is het onderwijsniveau voor alle leerlingen nog gelijk en wordt er nog geen richting gekozen. De leerlingen krijgen de volgende vakken aangeboden:
 • Français (Frans)
 • Histoire-Géographie (Geschiedenis en aardrijkskunde)
 • Langues Vivantes 1 et 2 (Vreemde talen 1 en 2)
 • Mathématique (Wiskunde)
 • Physique-chimie (Natuurkunde en scheikunde)
 • Sciences de la vie et de la Terre (SVT) (Biologie)
 • Education physique et sportive (Sport)
 • Education civique, juridique et sociale (Maatschappijleer)

Première
In première kiezen de leerlingen een richting:
 • Litteraire "L" (Literatuur)
 • Économique et Sociale "ES" (Economie en maatschappij)
 • Scientifique "S" - (Natuur en techniek)

Ook in dit jaar houden de leerlingen alle vakken maar al naar gelang de richting gaan de leerlingen zich meer richting op de talen, de economische vakken of de natuur en techniek vakken. 
Aan het einde van Première wordt een eerste deel van het baccalauréaat afgelegd. De volgende vakken worden dan geëxamineerd:
 • Français - voor alle richtingen
 • Sciences de la vie et de la Terre - voor "L" en "ES"
 • Histoire-Géographique - voor "S"

Terminale
In Terminale worden de vakken die al geëxamineerd zijn in Première niet meer onderwezen, maar de overige vaken gaan gewoon door. Verder krijgen de leerlingen van alle drie de richting Philosophie "filo" (Filosofie) als extra vak. De leerlingen in de richting Littéraire krijgen nog wel Français maar meer gericht op de literatuur. De leerlingen in de richting ES krijgen meer uren Education civique, juridique et sociale. En de leerlingen in de richting S krijgen meer Mathématique en Physique-chimie.
Het jaar wordt afgesloten met het baccalauréaat (het BAC). Dit is een landelijk examen, bestaande uit een schriftelijk en een mondeling deel.

Voor alle vakken gelden per richting andere coëfficiënten (aantal keren dat een behaald cijfer meetelt voor het eindcijfer). Een leerlingen is geslaagd als hij/zij een gemiddelde heeft van 10/20. Voor het eindresultaat wordt behalve een gemiddeld cijfer ook een notitie gegeven:
 • 10/20 - 12/20 admis sans mention (geslaagd zonder vermelding)
 • 12/20 - 14/20 admis avec mention assez bien (AB) (geslaagd met vermelding voldoende)
 • 14/20 - 16/20 admis avec mention bien (B) (geslaagd met vermelding goed)
 • 16/20 - 18/20 admis avec mention très bien (TB) (geslaagd met vermelding uitstekend)
Lycée Technologique

Het Lycée Technologique bestaat uit drie leerjaren:
 • Seconde (15-16 jaar)
 • Première (16-17 jaar)
 • Terminale (17-18jaar)
Het Lycée Technologique bestaat uit acht verschillende richtingen en is over het algemeen meer praktijkgericht dan het Lycée Général. De richtingen zijn:
 • sciences et technologie de l'industrie et du developpement durable (STI2D) (gespecialiseerd in milieu en bouwkunde)
 • sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) (gespecialiseerd in kunst)
 • sciences et technologies de laboratoire (STL) (gespecialisserd in biochemie en industrie)
 • sciences et technologies de la sante et du social (ST2S) (gespecialiseerd in gezondheidszorg)
 • sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) (gespecialiseerd in accountanty)
 • sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) (gespecialiseerd in human recource en marketing)
 • hotelerie (gespecialiseerd in toerisme, hotelwezen)
 • techniques de la musique et de la danse (gespecialiseerd in dans en muziek)
Op het Lycée Technologique worden de basisvakken Français, Mathémathique, Histoire-Géographique en Langues Vivantes onderwezen. Verder zijn er voor iedere richting specifieke vakken die onderwezen worden.
Het Lycée Technologique wordt afgesloten met het baccalauréaat (het BAC). Dit is een landelijk examen, bestaande uit een schriftelijk en een mondeling deel.

Voor de berekening van het eindcijfer worden per vak verschillende  coëfficiënten gebruikt. Een leerlingen is geslaagd als hij/zij een gemiddelde heeft van 10/20. Voor het eindresultaat wordt behalve een gemiddeld cijfer ook een notitie gegeven:
 • 10/20 - 12/20 admis sans mention (geslaagd zonder notitie)
 • 12/20 - 14/20 admis avec mention assez bien (AB) (geslaagd met notitie voldoende)
 • 14/20 - 16/20 admis avec mention bien (B) (geslaagd met notitie goed)
 • 16/20 - 18/20 admis avec mention très bien (TB) (geslaagd met notifie uitstekend)