Collège

Het Collège bestaat uit vier leerjaren:
 • Sixième (11-12 jaar)
 • Cinqième (12-13 jaar)
 • Quatrième (13-14 jaar)
 • Troisième (14-15 jaar)
Het niveau op het Collège is voor alle leerlingen gelijk. Na l'école primaire waar de leerlingen een vaste leerkracht hebben, krijgen de leerlingen op het Collège voor het eerst te maken met diverse vakdocenten, een lesrooster, een grote school, meer eigen verantwoordelijkheden etc. Voor de meeste leerlingen is dat zeker in het begin behoorlijk wennen.

Op het Collège krijgen de leerlingen de volgende vakken:
 • Français (Frans)
 • Mathematique (Wiskunde)
 • Langues Vivantes (Vreemde talen)
 • Langues et  cultures de l'Antiquité (Franse taal en cultuur)
 • Histoire-géographique-éducation civique (Aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer)
 • Science de la Vie et de la Terre (Biologie)
 • Physique - Chemie (Natuurkunde en scheikunde)
 • Technologie (Techniek)
 • Education musicale et art plastique (Muziek en handvaardigheid)
 • Education physique et sportive (Sport)
 • Histoire des arts (Kunstgeschiedenis)
 • Informatique et Internet (Informatica)

Langues Vivantes
In sixième en cinqième krijgen de leerlingen doorgaans één vreemde taal (Langue Vivante 1 LV1), meestal Engels. In quatrième en troisième komt daar nog een tweede vreemde taal bij (Langue Vivante 2, LV2). Al naar gelang het Collège kunnen de leerlingen dan doorgaans kiezen uit Duits, Spaans of Italiaans.

Op een groot aantal Collèges bestaat tegenwoordig een "section billingue". Leerlingen die hiervoor kiezen krijgen Histoire-géographique-éducation civique deels in het Frans en deels in de vreemde taal. En de leerlingen krijgen 4 uur in de week extra les in de vreemde taal. De talen waarvoor gekozen kan worden zijn:
 • Engels
 • Duits
 • Chinees
 • Italiaans
 • Spaans
 • Amerikaans
 • Arabisch
 • Deens
 • Noors
 • Japans
 • Pools 
 • Portugees
 • Zweeds
Op de volgende twee Collèges bestaat een sectie Nederlands: