Enseignement secondaire

Vanaf de leeftijd van 11 jaar gaan de kinderen in Frankrijk naar de middelbare school. De eerste vier jaren gaan ze naar het Collège waarbij iedereen op hetzelfde niveau werkt en er nog geen vakkenpakket of richting gekozen wordt. Het Collège wordt afgesloten met het ‘Diplome national du Brevet’. 

Hierna begint het Lycée dat op de leeftijd van 17/18 jaar wordt afgesloten met het baccalauréat (le BAC). 

Na het Collège kan gekozen worden voor een van de volgende trajecten:

  • een algemeen vormend of technisch traject van drie jaar (baccalauréat d’enseignement general ou technologique);
  • een tweejarige beroepsopleiding tot een vakbekwaamheidsdiploma (Certificat of Brevet d’Aptitude Professionel), met een mogelijkheid om nog twee jaar door te studeren voor het Baccalauréat Professionel;
  • een leerweg met een combinatie van praktijk en scholing.