Enseignement primaire

Kinderen in Frankrijk zijn leerplichtig vanaf 6 jaar. Er bestaat de mogelijkheid om kinderen al vanaf 2 jaar naar school te brengen in Frankrijk, zij komen dan in de Tres Petite Section (TPS). Ongeveer 25 % van de kinderen maken hier gebruik van.  Vaak zie je dat deze kinderen  niet full-time op school zitten, maar bijvoorbeeld drie ochtenden. Kinderen kunnen op die leeftijd natuurlijk ook naar de kinderopvang (‘garderie’), maar school is gratis en kinderopvang niet. De meeste kinderen (95%) gaan vanaf 3 jaar naar de Petite Section. Vanaf 4 jaar gaan vrijwel alle Franse kinderen naar school. 


Op de maternelle ligt het accent in de eerste jaren (tot de Grande Section) vooral op socialiseren, daarna wordt het serieuzer. De Grande Section (tussen 5 en 6 jaar) is weliswaar nog kleuterschool maar de kinderen worden er al voorbereid op de periode die daarna volgt, de basisschool.