Het Franse onderwijs

Kinderen in Frankrijk zijn leerplichtig vanaf 6 tot 16 jaar.

Het Franse onderwijs bestaat uit de volgende lagen:

  • Enseignement primaire (lager onderwijs) 
  • Enseignement secondaire (voortgezet onderwijs) 
  • Enseignement supérieur (hoger onderwijs)


Leeftijd

School

Niveau

2-3 jaar

École maternelle

toute petite section (TPS)

3-4 jaar

petite section (PS)

4-5 jaar

moyenne section (MS)

5-6 jaar

grande section (GS)

6-7 jaar

École élémentaire

cours préparatoire (CP)

7-8 jaar

cours élémentaire niveau 1 (CE1)

8-9 jaar

cours élémentaire niveau 2 (CE2)

9-10 jaar

cours moyen 1 (CM1)

10-11 jaar

cours moyen 2 (CM2)

11-12 jaar

Collège

sixième

12-13 jaar

cinquième

13-14 jaar

quatrième

14-15 jaar

troisième

Lycée professionelle (CAP)

seconde

15-16 jaar

Lycée

seconde

première

16-17 jaar

première

Lycée professionelle (BEP)

seconde

17-18 jaar

terminale

première