Voorbereiding Nederlands

Hoe bereidt uw kind zich voor op het vak Nederlands voor het baccalauréaat? Voor een goede voorbereiding is het van groot belang dat uw kind regelmatig in aanraking komt met de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling. Praat dus zoveel mogelijk thuis Nederlands met uw kind. Mocht u thuis weinig of geen Nederlands praten zorg dan dat uw kind met familie of vrienden in Nederland kan praten. Ook kunt u zorgen voor Nederlandse televisie en/of radio. En laat uw kind Nederlandse boeken, tijdschriften, kranten e.d. lezen zodat hij/zij bekend kan raken met de Nederlandse spelling en grammatica.

De daadwerkelijke voorbereiding voor het baccalauréaat hangt sterk af van de capaciteiten van uw kind.  Op deze site vindt u schriftelijke proefexamens welke u gratis kunt downloaden, dit zijn schriftelijke examens van voorgaande jaren voor de diverse richtingen van het Lycée. Voor slechts 25 euro kunt u het examen door ons laten corrigeren. Bij de correctie ontvangt u dan tevens een bepaling van het niveau van uw kind en een advies over de te nemen stappen om uw kind verder goed te begeleiden bij de voorbereiding.

De begeleiding die wij kunnen bieden bestaat uit:
  • enkele examens corrigeren
  • enkele examens corrigeren + 5 uur 1 op 1 Skype lessen
  • enkele examens corrigeren + 10 uur 1 op 1 Skype lessen
  • 1 op 1 Skype lessen
Klik hier voor uitgebreide informatie over de diensten en tarieven die wij bieden.

Voor het mondelinge examen dienen de kandidaten zelf teksten mee te brengen, er is geen standaard lijst. Klik hier voor voorbeeldteksten  De teksten dienen betrekking te hebben op de vier thema's:
  • Mythes et héros (Mythen en helden)
  • Lieux et formes de pouvoir (Machtsplaatsen en machtsvormen)
  • L’idée de progrès (Het idee van vooruitgang)
  • Espaces et échanges (Ruimten en uitwisseling)
De examinator kiest een tekst voorover gepraat gaat worden. Mocht een kandidaat zelf geen teksten meebrengen dan heeft de examinator altijd een aantal teksten. De kandidaten krijgen ongeveer 10 minuten om de tekst voor te bereiden en dan volgt een gesprek van ongeveer 10 minuten over de tekst.