Talen BAC Technologique

Voor de “BAC Technologique” op het Lycée kiezen de leerlingen minimaal 2 vreemde talen. De standaard talen die aangeboden worden zijn:
  • Engels
  • Spaans
  • Duits
  • Italiaans


Dan bestaan er scholen waar andere vreemde talen worden aangeboden zoals bijvoorbeeld Russisch, Chinees of een regionale taal zoals Catalaans.


De vreemde talen worden gerangschikt in:

  • LV1 (langue vivante 1), niveau B2
  • LV2 (langue vivante 2), niveau B1
  • LV3 (langue vivante 3), niveau A2


Het niveau waarop de leerlingen uiteindelijk getest worden voor het baccalauréaat zijn gelijk aan de Europese Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK) voor talen: Leren, onderwijzen, evaluatie (oftewel CEFR (Common European Framework of Reference))