En Terminale

In Terminal zijn er twee toetsonderdelen voor LVA en LVB. Beide onderdelen vinden in de loop van het schooljaar plaats.

Onderdeel 1, tijdsduur 2 uur
Soort toets    Materiaal            Taal
Begrijpend luisteren-Document audio of video van 90 sec.
-3 luisterfragmenten van 1 min
 Samenvatting in het Frans
Schrijven   Aan de hand van 1 of 2 vragen link leggen tussen de documenten en het thema Schrijven in de examentaal
 Begrijpend lezen     1 of 2 teksten Samenvatting in de examentaal

Onderdeel 2, tijdsduur 10 minuten
Soort toets    Materiaal            Taal
Spreken- De examinator geeft 3 thema's, de kandidaat kiest 1 thema. De examinator geeft 2 documenten.
- Gedurende 5 minuten presenteert de kandidaat het thema aan de hand van de documenten.
- 5 minuten discussie aan de hand van de presentatie.
 Spreken in de examentaal