Talen BAC Général Premiere, Terminal vanaf 2019

Voor het “BAC Général” op het Lycée kiezen de leerlingen minimaal 2 vreemde talen. De standaard talen die aangeboden worden zijn:
  • Engels
  • Spaans
  • Duits
  • Italiaans


Daarnaast bestaan er scholen waar andere vreemde talen worden aangeboden zoals bijvoorbeeld Russisch, Chinees of een regionale taal zoals Catalaans.


De vreemde talen worden gerangschikt in:

  • LVA (niveau B2)
  • LVB (niveau B1)
  • LVC (niveau A2)

Het niveau waarop de leerlingen getest worden voor het baccalauréaat zijn gelijk aan Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK) voor talen: Leren, onderwijzen, evaluatie (oftewel CEFR (Common European Framework of Reference))


De examens vinden plaats volgens het volgende schema: