Nederlands op het Lycée en voor het baccalauréaat

Behalve op een beperkt aantal Lycée in Frankrijk waaronder bij de Academie van Lille wordt Nederlands niet als vreemde taal onderwezen op het Lycée in Frankrijk. Maar leerlingen op een privé school hebben eventueel wel de mogelijkheid om Nederlandse lessen op afstand te volgen. In overleg met de school kan een leerling kiezen om Nederlands als LV1 of LV2 te volgen op afstand. De one-to-one lessen vinden plaats via Skype en Webex. Het aantal lesuren zal afhangen van het niveau van de leerling. De leerlingen worden regelmatig getoetst en de behaalde resultaten worden aan de school van leerling doorgegeven om vermeld te worden op het bulletin van de leerling. Kijk hier voor de tarieven.


Leerlingen hebben ook de mogelijkheid om Nederlands als vreemde taal te kiezen voor het baccalauréaat. 

Tijdens de inschrijving voor het baccalauréaat dient de leerling aan te geven dat hij/zij Nederlands wil doen als vreemde taal. De inschrijving voor het baccalauréaat vindt plaats op het eigen Lycée van half oktober tot half november. De leerling kan kiezen om Nederlands als LV1, LV2 of LV3 te doen. Dit zal afhangen van de capaciteiten van de leerling en de richting die de leerling gekozen heeft. Voor LV1 en LV2 geldt dat een deel van het examen schriftelijk is en een deel mondeling. LV3 bestaat alleen uit een mondeling examen.


Voor de volgende richtingen kan een leerling Nederlands als LV1, LV2 of LV3 kiezen:

- BAC Général, (L, ES, S)

- BAC Technologique ( STI2D, STD2A, STL, STGM, ST2S) 


Voor de volgende richtingen kan een leerling Nederlands alleen als LV3 kiezen:

- BAC Technologique (STAV, Hotellerie, Technique de la music et de la danse)


Bij de volgende Academies wordt Nederlands geëxamineerd:

  • Créteil, Lille, Paris en Versailles voor de kandidaten van de Academies d’Amiens, Créteil, Lille, Paris, Rouen en Versailles
  • Grenoble, Reims en Toulouse, voor de kandidaten van alle overige academies in Frankrijk.

Wil een leerlingen Nederlands als LV1 of LV2 (langue vivante obligatoire) doen maar behoort hij/zij niet tot één van de bovenstaande academies dan faciliteert de academie het Nederland.  De kandidaten zal dan wel naar één van bovenstaande academies moeten om het mondelinge deel van het examen af te leggen. Het afgelopen jaar zijn bij een aantal academies, in ieder geval bij de academie van Bordeaux, Montpellier en Nice, de mondelinge examens afgenomen via video/Skype. Het schriftelijke deel van het examen wordt gewoon bij de eigen academie afgelegd.


Wil een leerlingen Nederlands afleggen als LV3 (langue vivante facultatif) dan kan dat helaas alleen gebeuren als de leerling van onder één van de bovenstaande academies. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de leerling proberen zich in te schrijven bij één van de bovenstaande academies in de hoop dat hij/zij daar Nederlands als LV3 voor het Baccalaureaat af kan leggen. Maar het is absoluut niet zeker dat dat gehonoreerd wordt.


LET DUS OP!!! Het is altijd mogelijk om Nederlands alsLV1 en LV2 (langue vivante obligatoire) als eindexamenvak te kiezen, ook als er geen examinator in de academie is die het mondelinge examen af kan nemen. Niet alle scholen zijn van deze mogelijkheid op de hoogte en vaak zullen zij aangeven dat het niet kan. Mocht de school aangeven dat het niet mogelijk is om Nederlands als eindexamenvak te kiezen, neem dan in eerste instantie contact op met de Academie. Mocht dat ook niet lukken neem dan contact op met ons zodat wij u verder kunnen helpen.