Nederlands op het Lycée en voor het baccalauréaat

Dit jaar is vooralsnog helaas het laatste jaar dat Nederlands als vreemde taal gekozen kan worden voor het baccalaureaat. Helaas is het met de Reform van het Lycée dat dit jaar van start is gegaan alleen nog mogelijk om Nederlands als vreemde taal te kiezen op die Lycées waar Nederlands ook daadwerkelijk onderwezen wordt. Dit gebeurt hoofdzakelijk op scholen in de academie van Lille. Voor alle overige academies geldt dat Nederlands niet onderwezen wordt en dat Nederlands dus niet als vreemde taal gekozen kan worden. Of het in de toekomst wel mogelijk gaat worden om Nederlands via bijvoorbeeld afstandsonderwijs te gaan volgen is vooralsnog niet bekend.


De leerlingen die dit jaar in Terminale zitten en dus dit jaar het baccalaureaat doen kunnen bij de inschrijving voor het baccalaureaat aangeven dat hij/zij Nederlands wil doen als vreemde taal. De leerling kan kiezen om Nederlands als LV1, LV2 of LV3 te doen. Dit zal afhangen van de capaciteiten van de leerling en de richting die de leerling gekozen heeft.

Wilt u weten wat het niveau Nederlands is van uw kind download dan hier een examen. Stuur het gemaakt examen ter correctie naar ons op en wij sturen u de correcties + een advies over het eventuele aantal te volgen lessen.  De kosten hiervoor bedragen 35 euro.


Voor LV1 en LV2 geldt dat een deel van het examen schriftelijk is en een deel mondeling. LV3 bestaat alleen uit een mondeling examen.


Voor de volgende richtingen kan een leerling Nederlands als LV1, LV2 of LV3 kiezen:

- BAC Général, (L, ES, S)

- BAC Technologique ( STI2D, STD2A, STL, STGM, ST2S) 


Voor de volgende richtingen kan een leerling Nederlands alleen als LV3 kiezen:

- BAC Technologique (STAV, Hotellerie, Technique de la music et de la danse)


Bij de volgende Academies wordt Nederlands geëxamineerd:

  • Créteil, Lille, Paris en Versailles voor de kandidaten van de Academies d’Amiens, Créteil, Lille, Paris, Rouen en Versailles
  • Grenoble, Reims en Toulouse, voor de kandidaten van alle overige academies in Frankrijk.

Wil een leerlingen Nederlands als LV1 of LV2 (langue vivante obligatoire) doen maar behoort hij/zij niet tot één van de bovenstaande academies dan faciliteert de academie het Nederland.  De kandidaten zal dan wel naar één van bovenstaande academies moeten om het mondelinge deel van het examen af te leggen. Het afgelopen jaar zijn bij een aantal academies, in ieder geval bij de academie van Bordeaux, Montpellier en Nice, de mondelinge examens afgenomen via video/Skype. Het schriftelijke deel van het examen wordt gewoon bij de eigen academie afgelegd.


Wil een leerlingen Nederlands afleggen als LV3 (langue vivante facultatif) dan kan dat helaas alleen gebeuren als de leerling van onder één van de bovenstaande academies. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de leerling proberen zich in te schrijven bij één van de bovenstaande academies in de hoop dat hij/zij daar Nederlands als LV3 voor het Baccalaureaat af kan leggen. Maar het is absoluut niet zeker dat dat gehonoreerd wordt.


LET DUS OP!!! Het is dit jaar dus nog wel mogelijk om Nederlands als LV1 en LV2 (langue vivante obligatoire) als eindexamenvak te kiezen, ook als er geen examinator in de academie is die het mondelinge examen af kan nemen. Niet alle scholen zijn van deze mogelijkheid op de hoogte en vaak zullen zij aangeven dat het niet kan. Mocht de school aangeven dat het niet mogelijk is om Nederlands als eindexamenvak te kiezen, neem dan in eerste instantie contact op met de Academie. Mocht dat ook niet lukken neem dan contact op met ons zodat wij u verder kunnen helpen.