Nederlands op het Lycée en voor het baccalauréaat

Dit jaar is vooralsnog helaas het laatste jaar dat Nederlands als vreemde taal gekozen kan worden voor het baccalaureaat. Helaas is het met de Reform van het Lycée dat dit jaar van start is gegaan alleen nog mogelijk om Nederlands als vreemde taal te kiezen op die Lycées waar Nederlands ook daadwerkelijk onderwezen wordt. Dit gebeurt hoofdzakelijk op scholen in de academie van Lille. Voor alle overige academies geldt dat Nederlands niet onderwezen wordt en dat Nederlands dus niet als vreemde taal gekozen kan worden. Of het in de toekomst wel mogelijk gaat worden om Nederlands via bijvoorbeeld afstandsonderwijs te gaan volgen is vooralsnog niet bekend.