LV3

Een leerling kan kiezen voor een derde taal, LV3. Voor LV3 geldt alleen een mondeling examen. De leerlingen dienen voor de  mondelinge examens zelf teksten mee te brengen. Klik hier voor voorbeeldteksten. De teksten dienen betrekking te hebben op de vier thema's:
  • Mythes et héros (Mythen en helden)
  • Lieux et formes de pouvoir (Machtsplaatsen en machtsvormen)
  • L’idée de progrès (Het idee van vooruitgang)
  • Espaces et échanges (Ruimten en uitwisseling)

De examinator kiest een tekst voorover gepraat gaat worden. Mocht een kandidaat zelf geen teksten meebrengen dan heeft de examinator altijd een aantal teksten. De kandidaten krijgen ongeveer 10 minuten om de tekst voor te bereiden en dan volgt een gesprek van ongeveer 10 minuten over de tekst.