Het baccalauréaat

Na het Collège kiest de leerling welke Lycée hij/zij wil en kan gaan doen. Al naar gelang de capaciteiten van de leerlingen kan er gekozen worden voor:
 • Lycée professionelle, duur 2 jaar
 • Lycée Général, duur 3 jaar
 • Lycée Technologique, duur 3 jaar
Het Lycée wordt afgerond met het baccalauréaat. Dit is een landelijk examen te vergelijken met het landelijk examen HAVO of VWO in Nederland. 

Binnen het Lycée Technologique kan de leerling kiezen uit de volgende richtingen:
 • STGM (Sciences et technologies dus management et de la gestion)
 • STD2A (Sciences et technologique du design et des arts appliqués)
 • STI2D (Sciences et technologique de l'industrie et du développement durable)
 • STL (Sciences et technologique de laboratoire)
 • ST2S (Sciences et technologique de la santé et du social)
 • STAV (Sciences et technologique de l'agronomie et du vivant)
 • TMD (Techniques de la musique et de la danse)
 • Baccalauréaat technologique et hôtellerie
Binnen het Lycée Général kan de leerling kiezen uit de volgende richtingen:
 • S (Scientifique)
 • ES (Economique et sociale)
 • L (Littérature)
Voor het Lycée Général alsmede voor Lycée Technologique (STGM, ST2S) geldt dat er minimaal 2 vreemde talen verplicht zijn (LV1 - langue vivante 1 + LV2 langue vivante 2. Voor de overige richtingen van het Lycée Technologique geldt dat er minimaal 1 vreemde taal verplicht is (LV1 - langue vivante 1) en dat een tweede vreemde taal facultatief is (LV2 - langue vivante 2).

Inschrijven voor het baccalauréaat.
De inschrijving voor het baccalauréaat vindt plaats op het eigen Lycée van half oktober tot half november. Voor LV1 en LV2 geldt dat een deel van het examen schriftelijk is en een deel mondeling. LV3 bestaat alleen uit een mondeling examen. De leerling kan kiezen om Nederlands als LV1LV2 of LV3 te doen. Dit zal afhangen van de capaciteiten van de leerling.