HOME

Onderwijs.fr
Welkom bij Onderwijs.fr! Op deze site vindt u alle informatie over het Franse onderwijssysteem. In welke klas komt uw kind als u uit Nederland komt. CP, CM1, LV1, Collège, Lycée, waar staan al die afkortingen voor? Kiest u voor een openbare of een privé school. Hoe regelt u dat uw kind Nederlands doet als vreemde taal op het Lycée? Hoe kiest uw kind Nederlands als eindexamenvak? Wat zijn de eisen om Nederlands als eindexamen te kunnen doen? Hoe bereidt uw kind zich voor op het Nederlands als eindexamenvak? Klik hier voor de diensten en tarieven.

Ook dit jaar weer prachtige resultaten voor de leerlingen die Nederlands als LV1 of LV2 gedaan hebben, allemaal tussen 18-20/20 gehaald! Nieuwsgierig naar de ervaringen van studenten, klik hier om de ervaringen van de studenten van dit jaar te lezen.

Blijft het mogelijk om Nederlands te doen voor het Baccalaureaat?

Tot op heden was het mogelijk om Nederlands te kiezen als LV1, LV2 of LV3 voor het Baccalaureaat maar blijft het met de huidige onderwijshervorming op het Lycée in de toekomst ook mogelijk?

Helaas is het in ieder geval voor de leerlingen die dit jaar in Première zitten niet mogelijk om Nederlands als vreemde taal te kiezen als Nederlands niet op hun lycée onderwezen wordt. Hopelijk gaat het in de toekomst wel weer mogelijk worden om Nederlands te kiezen als vreemde taal. Hopelijk kan er in de nabije toekomst gekozen worden om via afstandsonderwijs Nederlandse lessen te volgen en zo Nederlands te doen als vreemde taal voor het baccalaureaat. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de mogelijkheid voor Nederlands voor het Baccalaureaat stuur dan een mail naar Mieke Kriens (Mieke.Kriens@aQute.biz), coördinator werkgroep onderwijs FANF (www.fanf.fr). Zij zal u op de lijst zetten en u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.


Denk je erover om volgend jaar Nederlands te doen voor het Baccalaureaat en wil je weten wat je te wachten staat voor het schriftelijke examen, klik dan hier voor de examens van dit jaar.

De data voor het Baccalaureaat 2020.
 Richting         LV1 of LV2 Datum Tijd
 L, ES, S LV1 19 juni     14.00 -17.00 uur
 L LV2 23 juni 14.00 - 17.00 uur
 ES, S     LV2 23 juni     14.00 -16.00 uur
 STMG, STI2D, STD2A, STL, ST2S  LV1 19 juni 14.00 - 17.00 uur
 STMG, STI2D, STD2A, STL, ST2S  LV2 23 juni 14.00 -16.00 uur

Inschrijvingen voor het Baccalaureaat.
Bij inschrijving voor  het Baccalaureaat kiest de leerling welke talen hij/zij wil doen. Leerlingen kunnen ALTIJD kiezen om Nederlands als LV1 of LV2 (langue vivante obligatoire) te doen voor het baccalaureaat. Lang niet alle scholen zijn op de hoogte van deze mogelijkheid helaas omdat maar in een beperkt aantal academies Nederlands als vreemde taal onderwezen wordt. De inschrijving voor het Baccalaureaat vindt plaats op de eigen school van de leerlingen van half oktober tot half november. 

Bij de volgende Academies is een examinator aanwezig en wordt het mondelinge examen Nederlands face-to-face afgenomen:

  • Créteil, Lille, Paris en Versailles voor de kandidaten van de Académies d’Amiens, Créteil, Lille, Paris, Rouen en Versailles
  • Grenoble en Toulouse
Voor alle overige academies geldt dat de leerlingen verwezen worden naar één van bovengenoemde academies voor het mondelinge examen. De leerling moet dan of naar de betreffende academie toe of het examen wordt afgenomen via video/Skype. Doorgaans krijgt de leerling 2 - 3 weken voor het mondelinge examen de convocation waarop staat waar en hoe laat het examen zal plaatsvinden.

Voor het mondelinge examen is geen standaard lijst met teksten, de leerling dient zelf teksten uit te zoeken bij de vier bekende thema's. Aanbevolen wordt om teksten uit te zoeken die betrekking hebben op Nederland of België. Zorg ervoor dat de lijst met teksten compleet is en op tijd ingeleverd wordt bij de school. Vindt het mondelinge examen face-to-face plaats dan dient de leerling zijn lijst + teksten mee te brengen naar het examen. Vindt het mondelinge examen via video/Skype plaats dan dient de leerling ongeveer 2 weken voor het examen de lijst + de teksten bij zijn/haar school in te leveren zodat de school het geheel naar de examinator kan sturen. Scholen zijn hier niet altijd van op de hoogte dus houd dat goed in de gaten.

Voor alle leerlingen die Nederlands als LV1 of LV2 doen, maar geen Nederlandse les op school hebben geldt dat het onderdeel 'comprehension oral' (luistertoets) niet afgenomen wordt. 

Wil een leerling Nederlands afleggen als LV3 (langue vivante facultatif) dan kan dat helaas alleen gebeuren als de leerling valt onder één van de bovengenoemde academies. In alle andere academies is het niet mogelijk om Nederlands als LV3 examen af te leggen. 

Voor het Nederlands zijn helaas geen Annabac beschikbaar. Doe je Nederlands als LV1, LV2 en wil je schriftelijke examens oefenen, klik dan hier voor voorbeeldexamens van voorgaande jaren. Wil je zeker weten dat je goed voorbereid bent laat de examens dan corrigeren, klik hier voor de diensten en tarieven. 
De mondelinge examens vinden doorgaans plaats 2 - 3 weken voor de schriftelijke examens, klik hier om een idee te krijgen welke teksten je kunt meenemen naar het examen. Deze teksten zijn geschikt voor alle richtingen. Regelmatig worden er nieuwe artikelen geplaatst die je mee zou kunnen nemen naar het examen. 

Dit zijn de meest recente artikelen:

Frans onderwijs
Het Franse onderwijs

Kinderen zijn in Frankrijk leerplichtig van 6 - 16 jaar. 

Lees verder ...

Het baccalauréaat
Het baccalauréaat

Alle informatie over vreemde talen voor het baccalauréaat.
Examens
Examens

Hier vindt u schriftelijke Nederlandse examens van voorgaande jaren.

Academies
Académies

Tot welke academie behoort uw kind?
 
Web Links
Links

Interessante links.
Lees verder ...
 
Diensten & Tarieven
Diensten & Tarieven

Hier vindt u de tarieven voor begeleiding.
 
Contact
Contact

Neem voor meer informatie contact met mij op.
 
Kalender
Diensten & Tarieven

 Wanneer vinden de Nederlandse examens plaats.